Loading...

Umíme najít řešení problémů. Hájíme maximálně zájmy klientů.

Jsme tým pracující pro veřejnou správu, obchodní společnosti a další klienty.


Oblasti našich případů


Nejčastěji řešíme případy v níže uvedených oblastech

icon
Obchodní právo

Vyhotovujeme smlouvy dle požadavků klientů (zejména kupní smlouvy a smlouvy o dílo, společenské smlouvy, a další), poskytujeme poradenství při zakládání obchodních společností – korporací) a další obchodní záležitosti.

icon
Zadávání veřejných zakázek a porušení rozpočtové kázně

V dané oblasti poskytujeme právní poradenství ve formě expertních stanovisek v oblasti veřejných zakázek a posudky soudního znalectví v oboru ekonomika veřejných zakázek a PPP projektů. Dále se zaměřujeme pro dlouhodobé klienty na administraci veřejných zakázek, zejména složitější a specializované povahy. V rámci uvedeného v případě dotovaných veřejných zakázek z fondů EU provádíme zastupování při porušování rozpočtové kázně a poradenství a zastupování v této oblasti pro příjemce dotací. Rovněž zastupujeme zejména veřejný sektor při vedení soudních sporů vyplývajících z veřejných zakázek před obecnými a správními soudy.

icon
Správní, finanční a daňové právo

Zastupujeme klienty a provádíme poradenství v oblasti správního práva (vodní a další právo), zejména pro obce a související oblasti: směnky, daně pro vybrané klienty.

icon
Občanské právo a další právní odvětví

Pro vybrané klienty provádíme poradenství v rámci občanskoprávní agendy, exekucí a trestněprávních aspektů.

icon
Soudní spory

Zastupujeme klienty před soudy, např. ve věci vymáhání víceprací v rámci smluv o dílo, a další. Dále spory před správními soudy (Krajským soudem v Brně a Krajským soudem v Praze), Ústavním soudem a dalšími soudy.

Kontaktujte nás

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Radek Jurčík je advokátem, který se ve své praxi zaměřuje především na expertní činnost v oblasti veřejných zakázek a PPP projektů, včetně problematiky čerpání dotací.

Kontaktujte nás

Jsme v dosahu.

  • Čápkova 47, Brno 602 00
  • (+ 420) 603 925 511
  • info@radekjurcik.cz